iq-school soukromá mateřská škola praha 9 - Horní Počernice
   

Vítejte v naší IQ školce! 

   Milí rodiče, do naší školky přijímáme děti od 2 do 7 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Každý učitel má na starosti 6-7 dětí. Učitelé v IQ school mají nejen zkušenosti s prací s dětmi, ale také k nim mají blízký vztah. Jsme zapsaní  v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, takže mateřská škola je akreditovanou institucí poskytující předškolní vzdělávání a péči. Škola splňuje veškeré náležitosti spojené s předškolním vzděláváním. Naše mateřská škola poskytuje možnost plnit povinné předškolní vzdělávání v souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. Pokud Vás zajímá více, vítejte na našich stránkách.

 --------------------------------------

Třída Hvězdiček (2-3 let)

 

Třída Sluníček (4-6 let)

Realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro všechny děti:

  Angličtina jako první seznamování s cizím jazykem  
 Hudební výchova
 Zdravotní cvičení pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin. 
 Vedení dětí ke správným návykům v oblasti ústní a osobní hygieny
Logopedické cvičení v rámci logopedického kroužku 
Každý čtvrtek kroužek tancování  
Pravidelné výlety (jednou týdně) 
  VařeníDěti dostanou kartičku s návodem, podle kterého zcela samy „uvaří“ jídlo 
  Předškolní příprava 
 Ranní kruh 
 Motivované úkoly „na míru“ podle osobního hodnocení dítěte 
 Dramatická výchova. Slavnostní vystoupení 
   Učíme se správně pečovat o zvířata (školková morčátka). Pěstování odpovědnosti za druhé. 

--------------------------------------

Celodenní program 2020-2021

 

 07.30–08.00 přivítání dětí

08.00–08.30 ranní rozcvičení, ranní kruh

 08.30–09.00 snídaně

 09.00–10.00 dopolední blok vzdělávacích aktivit

 10.00–12.00 procházka, aktivní hry venku

 12.00–12.30 oběd 

 12.30–12.45 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny

 13.00–14.45 předčítání pohádek, spánek (případně odpočinek), předškolní příprava, individuální výuka

 14.40–15.00 svačina

 15.15–16.00 zájmové kroužky

 16.00–17.30 volné hry, čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, předškolní příprava, individuální výuka

 

 Aktuální kroužky pro školní rok 2020/2021

Tanečky s angličtinou - od 9.2020 do 6.2021 vždy v pondělí 15:15 - 16:00

Hudební výchova  - od 9.2020 do 6.2021 vždy v úterý 15:15 - 16:00

Logopedie  - od 9.2020 do 6.2021  vždy ve středu 15:15- 16:00 

Angličtina  – od 9.2020 do 6.2021 vždy ve středu v 9:00-9:45, 9:45-10:30 

Vaření  - od 9.2020 do 8.2021 pátek 9:00 - 10:00

Každé odpoledne individuální výuka podle potřeb každého dítěte na základě osobního hodnocení + příprava předškoláků.

  --------------------------------------

 

Naše mateřská škola je nositelem projektů:  

  • "Podpora inkluze v Mateřské škole Chytráček". Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000647 Anotace: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Projekt je financován z OP PPR   
  •   "Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v Mateřské škole Chytráček". Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  personální podpora školky,  komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001509

  •   "Šablony III pro Mateřskou školu Chytráček" Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017772

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

  • Chůva – personální podpora MŠ, poskytnutí dočasné personální podpory k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
  • Projektový den ve škole

---------------------------------------------------------------------------------

PARTNEŘI