iq-school soukromá mateřská škola praha 9 - Horní Počernice
   

Vítejte v naší IQ školce! 

   Milí rodiče, do naší školky přijímáme děti od 2 do 6 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Každý učitel má na starosti 6-7 dětí. Učitelé v IQ school mají nejen zkušenosti s prací s dětmi, ale také k nim mají blízký vztah. Jsme zapsaní  v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, takže mateřská škola je akreditovanou institucí poskytující předškolní vzdělávání a péči. Škola splňuje veškeré náležitosti spojené s předškolním vzděláváním. Naše mateřská škola poskytuje možnost plnit povinné předškolní vzdělávání v souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. Pokud Vás zajímá více, vítejte na našich stránkách.

 --------------------------------------

 

 Přijímání dětí do mateřské školy

Při zápisu do naší mateřské školy bereme zřetel na vyvážený počet dětí podle:

  • věku
  • pohlaví
  • schopností
  • jazyků
  • místa bydliště  

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 let.

V případě uvolnění míst, zápis do MŠ může probíhat během školního roku, do naplnění kapacity MŠ. 

O přijetí dítěte rozhodne ředitel MŠ.

 

Zápis na školní rok 2019/2020   

Čtvrtek 23.5.2019 od 13.30 do 17.30 hod.  

adresa: Krčínská 2511/5

Praha - Horní Počernice 

U zápisu odevzdá zákonný zástupce vyplněný evidenční list. Zde ke stažení 

K přihlášce je nezbytné doložit: 

1) doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním či doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo očkovací průkaz s následným dodáním výše uvedeného dokladu max. týden před nástupem dítěte do MŠ. U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání mateřská škola nevyžaduje očkování dle zákona 258/2000 Sb. Formulář ke stažení zde

 2) v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, písemné vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře;

3) rodný list dítěte;

4) průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči; 

5) U cizích státních příslušníků doklad o povolení pobytu na území ČR.

 --------------------------------------

Třída Hvězdiček (2-3 let)

 

Třída Sluníček (4-6 let)

Realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro všechny děti:

  Angličtina jako první seznamování s cizím jazykem  
 Hudební výchova
 Zdravotní cvičení pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin. 
 Vedení dětí ke správným návykům v oblasti ústní a osobní hygieny
Logopedické cvičení v rámci logopedického kroužku 
Každý čtvrtek kroužek tancování  
Pravidelné výlety (jednou týdně) 
  VařeníDěti dostanou kartičku s návodem, podle kterého zcela samy „uvaří“ jídlo 
  Předškolní příprava 
 Ranní kruh v angličtině  
 Motivované úkoly „na míru“ podle osobního hodnocení dítěte 
 Dramatická výchova. Slavnostní vystoupení 
   Učíme se správně pečovat o zvířata (školková morčátka). Pěstování odpovědnosti za druhé. 

--------------------------------------

Celodenní program

 

 Přehled akci s účastí rodičů 2018/2019

 07.30–08.00 přivítání dětí

08.00–08.30 ranní rozcvičení, ranní kruh

 08.30–09.00 snídaně

 09.00–10.00 dopolední blok vzdělávacích aktivit

 10.00–12.00 procházka, aktivní hry venku

 12.00–12.30 oběd 

 12.30–12.45 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny

 13.00–14.45 předčítání pohádek, spánek (případně odpočinek), předškolní příprava

 15.00–15.15 svačina

 15.15–16.00 zájmové kroužky

 16.00–17.30 volné hry, čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, předškolní příprava

 

 

25.10.2018 – 16:00 Vaření s maminkou. Apple „pizza“. Návštěva výživové poradkyně.      

13.12.2018 – 16:00 Besídka.  

28.1.2019 – 16:00  Dětská party. Malování na obličej. 

18.2.2019 – 16:00 International crazy hair day. Speciální  host- odborník na globální a rozvojové vzdělávání. Ochutnávka jídel z ciziny.  

28.3.2019 – 16:00 Kavárna pro rodiče. 

29.4.2019 – 16:00 Sportovní den. 

27.5.2019– 16:00 Besídka.

20.6.2019 –16:00 Dětská výstava. EKO hry.

 Aktuální kroužky pro školní rok 2018/2019

Logopedie  - od 10.2018 do 6.2019  vždy v pondělí 15:00- 15:45

Hudební výchova  - od 9.2018 do 6.2019 vždy v úterý 15:15 - 16:00 

Angličtina  – od 10.10.2018 do 6.2019 vždy ve středu v 9:00-9:45, 9:45-10:30 

Tanečky  - od 10.2018 do 6.2019 vždy ve čtvrtek 15:15 - 16:00 

Vaření  - od 9.2018 do 8.2019 pátek 9:00 - 10:00

  --------------------------------------

 

 
 

Naše mateřská škola je nositelem projektů:  

  •    "Podpora inkluze v mateřské škole chytráček". Projekt b yl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  personální podpora školky,  komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.

  •   "Šablony II pro Mateřskou školu Chytráček" Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009382

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

  • Chůva – personální podpora MŠ, poskytnutí dočasné personální podpory k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
  • Projektový den ve škole

---------------------------------------------------------------------------------

PARTNEŘI

 

 

     

stažený_soubor.png